โรงเรียนสิงห์สมุทร    ลูกสิงห์สมุทรดุจมณีที่มีค่า
    
  • cubeRandombbbb

  • cubeRandombbbb

  • cubeRandombbbb

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมงานแห่เทียนจำนำเข้าพรรษาที่วัดสัตหีบ


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมงานแห่เทียนจำนำเข้าพรรษาที่วัดสัตหีบ ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2558

ข่าวสารและกิจกรรม


22 - 8 - 57 โรงเรียนจัดสัมมนาครูและบุคลากรโรงเรียนสิงห์สมุทรและทัศนศึกษา จังหวัดตาก ในวันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2557


นักกีฬาเรือใบแข่งซีเกมส์ ณ สิงค์โปร์ โรงเรียนสิงห์สมุทร
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ห้อง รางวัล
1 นายศราวุธ เพ็ชรศิริ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 เหรียญทองแดง ประเภท 420
2 นางสาวชณินารถ พูลศิริคช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 เหรียญทองแดง ประเภท 420
3 นางสาวพิชญาภรณ์ เก่งกล้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13 เหรียญทองแดง ประเภท 420
4 นายอภิวัฒน์ ศรีงาม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 เหรียญเงิน ประเภท เลเซอร์เลเดียนเลเดียนยูธ
5 นางสาวนิชาภรณ์ แป้นเหมือน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 ประเภท เลเซอร์เลเดียนทีม ได้ที่ 4
6 นางสาวกมลชนก กล้าหาญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 เหรียญเงิน ประเภท ออฟติมิสเดี่ยว ทีม เหรียญทองแดง
7 นายสุธน แย้มพินิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 เหรียญเงิน ประเภทออฟติมิสเดี่ยว ทีม เหรียญทองแดง
8 นายวรวงศ์ ราชรัตนารักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 เหรียญทองแดง ประเภททีมออฟติมิส
9 นางสาวชนกชน์ หวังสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 เหรียญทองแดง ประเภททีมออฟติมิส
10 นายศรัณวงศ์ พูลพัฒน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 เหรียญทองแดง ประเภททีมออฟติมิส
11 เด็กหญิงแพรวา เก่งกล้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ประเภททีมออฟติมิส (ตัวสำรอง)

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี

ขอมอบประกาศเกียรติคุณนี้ไว้เพื่อแสดงว่า
นางศิวาพร ศรีวิไล เป็นผู้ประสานงานด้านการจัดหาโลหิตดีเด่น
ในโครงการ วันผู้บริจาคโลหิตโลก ปี 2558

ขอแสดงความยินดี

อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน(ปรับปรุง)
อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน(ปรับปรุง)
อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน(ปรับปรุง)

วันไหว้ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รองฯ ณัฐชา จันทร์ดา เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพ และกระบวนการคิดในวัยรุ่น ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุม 55

พิธีเปิดห้องสมุด สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร ได้มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาโรงเรียนสิงห์สมุทร
โรงเรียนสิงห์สมุทรขอแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัล


ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์

เลขที่ 2508 หมู่1 ถนนสุขุมวิท ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทรศัพท์ 038-437095 038-437690 - 2 โทรสาร 038-437059, 038-439310
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : sarunedtech@hotmail.com
E-mail โรงเรียนสิงห์สมุทร singth_ss@hotmail.com Web site Singsamut School mobile
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18