โรงเรียนสิงห์สมุทร    ลูกสิงห์สมุทรดุจมณีที่มีค่า
    
  • cubeaaa

  • cubeRandombbbb

  • cubeRandombbbb

  • cubeRandombbbb

  • cubeRandombbbb

  • blockccc

ข่าวสารและกิจกรรม


26 - 1 - 57 ติว o-net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 26 มกราคม 2558 ณ หอประชุม 55
26 - 1 - 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2557 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 23 25 กุ.พ. 2558 และ 2 มี.ค. 2558
26 - 1 - 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2557 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 4 ในวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2558
26 - 1 - 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2557 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 26 - 28 มกราคม 2558
23 - 1 - 58 รับรางวัล มอบทุนการศึกษา นักเรียนทำหน้าที่วิทยุโรงเรียน ชมรมถ่ายภาพ ในวันที่ 23 มกราคม 2558
15 - 1 - 58 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูดีในดวงใจ
15 - 1 - 58 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
15 - 1 - 58 Dek - D.com ติวเข้มการเข้ามหาวิทยาลัย นักเรียน ม.5 โรงเรียนสิงห์สมุทร
14 - 1 - 58 การรับสมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2558
14 - 1 - 58 ปฏิทินการรับสมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2558
9 - 1 - 58 Download รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
9 - 1 - 58 Download รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
5 - 1 - 58 ติว o - net นักเรียนชั้นม.3 ในวันที่ 26 - 28 มกราคม 2558 ณ หอประชุม 55
5 - 1 - 58 ติว o - net นักเรียนชั้นม.6 ในวันที่ 29 - 30 มกราคม 2558 ณ หอประชุม 55
5 - 1 - 58 ติว o - net นักเรียนชั้นม.6 ในวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุม 55
22 - 12 - 57 นักเรียนชั้นม.2 ห้องคู่ข้าค่ายลูกเสือกัญจณัฐ ในวันที่ 24 - 25 มกราคม 2557
16 - 12 - 57 ผลการแข่งขันวาดภาพระบายสี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
23 - 9 - 57 Download โปรแกรม BookMark2551(สำหรับครู)

22 - 8 - 57 โรงเรียนจัดสัมมนาครูและบุคลากรโรงเรียนสิงห์สมุทรและทัศนศึกษา จังหวัดตาก ในวันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2557
ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์

เลขที่ 2508 หมู่1 ถนนสุขุมวิท ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทรศัพท์ 038-437095 038-437690 - 2 โทรสาร 038-437059, 038-439310
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : sarunedtech@hotmail.com
E-mail โรงเรียนสิงห์สมุทร singth_ss@hotmail.com