โรงเรียนสิงห์สมุทร    ลูกสิงห์สมุทรดุจมณีที่มีค่า
    

เลขที่ 2508 หมู่1 ถนนสุมวิท ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทรศัพท์ 038-437095, 038-738513, 038738514 โทรสาร 038-437059, 038-439310
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : sarunedtech@hotmail.com
©Singsamut School 2013