โรงเรียนสิงห์สมุทร    ลูกสิงห์สมุทรดุจมณีที่มีค่า
    
  • cubeaaa

  • cubeRandombbbb

  • blockccc

  • blockccc

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการประจำปี 2557


งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการประจำปี 2557 ณ หอประชุม 55 ในวันที่ 29 กันยายน 2557
18.30น. ร่วมแสดงมุทิตาจิต รดนํ้าครูที่เกษียณอายุราชการ
19.00น. ร่วมรับประทานอาหาร
20.00น. รับชมวีดีทัศน์ เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป

ข่าวสารและกิจกรรม


23 - 9 - 57 เปิดภาคเรียนที่ 2/2557 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2557
23 - 9 - 57 Download โปรแกรม BookMark2551(สำหรับครู)
18 - 9 - 57 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557
11 - 9 - 57 ผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 Bookmark ส่งภายในวันที่ 30 กันยายน 2557ที่ห้องวิชาการ
8 - 9 - 57 โรงเรียนสิงห์สมุทร ขอแสดงความยินดีนักเรียนชั้นม.6 รุ่นสีส้ม ได้เข้ารับมหาวิทยาลัยมีดังนี้
8 - 9 - 57 ปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2557
22 - 8 - 57 สัมมนาครูและบุคลากรโรงเรียนสิงห์สมุทรและทัศนศึกษา จังหวัดตาก ในวันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2557
19 - 8 - 57 พิธีมุทิตาจิตครูที่จะเกษียณอายุราชการ ณ สนามกีฬา(ม.ปลาย) ในวันที่ 15 กันยายน 2557
14 - 8 - 57 คณะกรรมการมาประเมินโรงเรียนผู้นำอาเซียน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557
14 - 8 - 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนทุกระดับชั้น ในวันที่ 22 - 26 กันยายน 2557

22 - 8 - 57 โรงเรียนจัดสัมมนาครูและบุคลากรโรงเรียนสิงห์สมุทรและทัศนศึกษา จังหวัดตาก ในวันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2557

เลขที่ 2508 หมู่1 ถนนสุขุมวิท ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทรศัพท์ 038-437095 038-437690 - 2 โทรสาร 038-437059, 038-439310
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : sarunedtech@hotmail.com
E-mail โรงเรียนสิงห์สมุทร singth_ss@hotmail.com