โรงเรียนสิงห์สมุทร    ลูกสิงห์สมุทรดุจมณีที่มีค่า
    
  • cubeaaa

  • cubeRandombbbb

  • blockccc

  • blockccc

โรงเรียนสิงห์สมุทร กำหนดวันประชุมผู้ปกครอง 1 - 2 พฤศจิกายน 2557


โรงเรียนสิงห์สมุทร กำหนดวันประชุมผู้ปกครอง 1 - 2 พฤศจิกายน 2557 ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2557

ข่าวสารและกิจกรรม


22 - 8 - 57 โรงเรียนจัดสัมมนาครูและบุคลากรโรงเรียนสิงห์สมุทรและทัศนศึกษา จังหวัดตาก ในวันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2557

เลขที่ 2508 หมู่1 ถนนสุขุมวิท ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทรศัพท์ 038-437095 038-437690 - 2 โทรสาร 038-437059, 038-439310
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : sarunedtech@hotmail.com
E-mail โรงเรียนสิงห์สมุทร singth_ss@hotmail.com