Tag: ปีการศึกษา2559

ภาพกิจกรรม:วันเกียรติยศ และ ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน

ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 ทางโรงเรียนโดย นายประสิทธิ์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้มีการจัดกิจกรรม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษา โดยมีการมอบธงสีและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนชั้นอุดมศึกษา

no images were found

ดาวน์โหลด:แบบแจ้งคะแนนครึ่งภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

แบบแจ้งคะแนนครึ่งภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

[Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found]

ประชาสัมพันธ์:ร่วมบริจาคเลือดในโครงการ”เลือดรักพ่อ”

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสัตหีบ-สิงห์สมุทร ขอเชิญชวนชาว โรงเรียนสัตหีบ-สิงห์สมุทร ร่ามบริจาคเลือดในโครงการ “เลือดรักพ่อ” ตามโครงการ

ภาพกิจกรรม:สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ และงานมอบโล่วันพ่อ

ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 โรงเรียนสิงห์สมุทร ใด้มีการงัดพิธี สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นายประสิทธฺ์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร เป็นประธานในพิธี และยังมีการมอบโล่ ให้กับคุณพ่อที่ได้รับเลือกเป็นพ่อดีเด่น

Continue Reading “ภาพกิจกรรม:สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ และงานมอบโล่วันพ่อ”

ภาพกิจกรรม:พิธีอำลา ครูเกษียณ ปีพุทธศักราช 2559

พิธีอำลา ครูเกษียณ ปีพุทธศักราช 2559

ประกอบไปด้วยครูผู้เกษียณอายุราชการ 14 ท่าน

Continue Reading “ภาพกิจกรรม:พิธีอำลา ครูเกษียณ ปีพุทธศักราช 2559”

ภาพกิจกรรม:เกียรติบัตร ประกวดมารยาท/วาดภาพ

กิจกรรมมอบใบประกาศณียบัตรผู้เข้าแข่งขันประกวดมารยาท และแข่งขันวาดภาพ

Continue Reading “ภาพกิจกรรม:เกียรติบัตร ประกวดมารยาท/วาดภาพ”

ดาวน์โหลด: ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา2559

ใบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

[Download not found]

ใบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

[Download not found]