Tag: ประธานนักเรียน

ภาพกิจกรรม:วันเกียรติยศ และ ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน

ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 ทางโรงเรียนโดย นายประสิทธิ์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้มีการจัดกิจกรรม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษา โดยมีการมอบธงสีและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนชั้นอุดมศึกษา

no images were found

ภาพกิจกรรม: มอบเหรียญประธานนักเรียน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนสิงห์สมุทรได้มีการมอบเหรียญและเข็มกลัดให้กับ ประธานนักเรียนและคณะทำงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียน

Continue Reading “ภาพกิจกรรม: มอบเหรียญประธานนักเรียน”