Tag: ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม:วันเกียรติยศ และ ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน

ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 ทางโรงเรียนโดย นายประสิทธิ์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้มีการจัดกิจกรรม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษา โดยมีการมอบธงสีและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนชั้นอุดมศึกษา

no images were found

รับสมัครนักเรียน: ระเบียบการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักเรียน: ระเบียบการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560 สามารถดาวน์โโหลดระเบียบการรับสมัครใด้ ที่นี่

[Download not found]

ดาวน์โหลด:แบบแจ้งคะแนนครึ่งภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

แบบแจ้งคะแนนครึ่งภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

[Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found]

ประชาสัมพันธ์:ร่วมบริจาคเลือดในโครงการ”เลือดรักพ่อ”

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสัตหีบ-สิงห์สมุทร ขอเชิญชวนชาว โรงเรียนสัตหีบ-สิงห์สมุทร ร่ามบริจาคเลือดในโครงการ “เลือดรักพ่อ” ตามโครงการ

ภาพกิจกรรม:สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ และงานมอบโล่วันพ่อ

ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 โรงเรียนสิงห์สมุทร ใด้มีการงัดพิธี สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นายประสิทธฺ์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร เป็นประธานในพิธี และยังมีการมอบโล่ ให้กับคุณพ่อที่ได้รับเลือกเป็นพ่อดีเด่น

Continue Reading “ภาพกิจกรรม:สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ และงานมอบโล่วันพ่อ”

ภาพกิจกรรม:พิธีอำลา ครูเกษียณ ปีพุทธศักราช 2559

พิธีอำลา ครูเกษียณ ปีพุทธศักราช 2559

ประกอบไปด้วยครูผู้เกษียณอายุราชการ 14 ท่าน

Continue Reading “ภาพกิจกรรม:พิธีอำลา ครูเกษียณ ปีพุทธศักราช 2559”

รับสมัครสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์โอลิทปิกวิชาการ สอวน. ภาคตะวันออก ร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ และโรงเรียนส่วนกลางในสังกัดกรมสามัญศึกษา ทำหน้าที่อบรมนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ 5 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา เพิ่อคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในลำดับต่อไป ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ทางโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ได้ที่ http://science.buu.ac.th/posn-buu/