Tag: นักเรียน

ภาพกิจกรรม: มอบเหรียญประธานนักเรียน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนสิงห์สมุทรได้มีการมอบเหรียญและเข็มกลัดให้กับ ประธานนักเรียนและคณะทำงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียน

Continue Reading “ภาพกิจกรรม: มอบเหรียญประธานนักเรียน”

ภาพกิจกรรม: วันลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โดรงเรียนสิงห์สมุทรได้จัดกิจกรรมลูกเสือ เนื่องในวันลูกเสือโลก

Continue Reading “ภาพกิจกรรม: วันลูกเสือแห่งชาติ”