Tag: นักเรียน

ภาพกิจกรรม:วันเกียรติยศ และ ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน

ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 ทางโรงเรียนโดย นายประสิทธิ์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้มีการจัดกิจกรรม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษา โดยมีการมอบธงสีและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนชั้นอุดมศึกษา

no images were found

รับสมัครนักเรียน: ระเบียบการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักเรียน: ระเบียบการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560 สามารถดาวน์โโหลดระเบียบการรับสมัครใด้ ที่นี่

[Download not found]

ดาวน์โหลด:แบบแจ้งคะแนนครึ่งภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

แบบแจ้งคะแนนครึ่งภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

[Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found]

ประชาสัมพันธ์:ร่วมบริจาคเลือดในโครงการ”เลือดรักพ่อ”

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสัตหีบ-สิงห์สมุทร ขอเชิญชวนชาว โรงเรียนสัตหีบ-สิงห์สมุทร ร่ามบริจาคเลือดในโครงการ “เลือดรักพ่อ” ตามโครงการ

ภาพกิจกรรม:พิธีอำลา ครูเกษียณ ปีพุทธศักราช 2559

พิธีอำลา ครูเกษียณ ปีพุทธศักราช 2559

ประกอบไปด้วยครูผู้เกษียณอายุราชการ 14 ท่าน

Continue Reading “ภาพกิจกรรม:พิธีอำลา ครูเกษียณ ปีพุทธศักราช 2559”

ภาพกิจกรรม:เกียรติบัตร ประกวดมารยาท/วาดภาพ

กิจกรรมมอบใบประกาศณียบัตรผู้เข้าแข่งขันประกวดมารยาท และแข่งขันวาดภาพ

Continue Reading “ภาพกิจกรรม:เกียรติบัตร ประกวดมารยาท/วาดภาพ”

รับสมัครสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์โอลิทปิกวิชาการ สอวน. ภาคตะวันออก ร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ และโรงเรียนส่วนกลางในสังกัดกรมสามัญศึกษา ทำหน้าที่อบรมนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ 5 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา เพิ่อคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในลำดับต่อไป ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ทางโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ได้ที่ http://science.buu.ac.th/posn-buu/

ภาพกิจกรรม: โครงการตามหาช้างเผือก ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนสิงห์สมุทรได้มีการจัดกิจกรรม ตามหาช้างเผือก โดยมีการแสดงศิลปินจาก GMM grammy มาร่วมให้สีสันด้วย

Continue Reading “ภาพกิจกรรม: โครงการตามหาช้างเผือก ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร”

ภาพกิจกรรม: กิจกรรมหล่อเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียน  เพื่อนำไปถวายวัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋) เนื่องในวันเข้าพรรษาที่จะมาถึงนี้โดยมี นายอมร ชัยรัตนกรกิจ รองผู้อำนายการเป็นประธานในพิธี (ฝั่ง ม.ปลาย)

Continue Reading “ภาพกิจกรรม: กิจกรรมหล่อเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา”