Tag: กิจกรรม

ดาวน์โหลด สำหรับครู :เขียนหลักสูตร PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

เรียน  คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกท่าน

หลังจากที่เราได้ไปศึกษาดูงาน PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC คือการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่โรงเรียนพัทยาเมือง 11

เพื่อการดำเนินการให้เป็นไปตามระบบขั้นตอน การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นต้องเกี่ยวกับการทำแผนการจัดการเรียนรู้ และอื่น ๆ    ในเบื้องต้น จึงใคร่ขอให้คุณครูทุกท่านจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่จะใช้ดำเนินการ PLC อาจจะไม่ต้องทำครบทุกหน่วยการเรียนของภาคเรียนที่ 1  หรือขอให้มีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยจำนวน 1 แผนเพื่อใช้ประกอบการทำ PLC โดยสามารถ ดาวน์โหลด ไฟล์จัดทำได้ที่นี่

 

Download “เขียนหลักสูตรการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์.zip” เขียนหลักสูตรการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์.zip – Downloaded 8686 times – 639 KB

เพิ่มไฟล์ PDF สำหรับคุณครูที่เปิดไฟล์ word แล้วตัวหนังสือกระโดด

Download “PDFเขียนหลักสูตรการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์.zip” PDFเขียนหลักสูตรการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์.zip – Downloaded 2021 times – 565 KB

ภาพกิจกรรม:วันเกียรติยศ และ ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน

ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 ทางโรงเรียนโดย นายประสิทธิ์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้มีการจัดกิจกรรม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษา โดยมีการมอบธงสีและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนชั้นอุดมศึกษา

no images were found

ประชาสัมพันธ์:ร่วมบริจาคเลือดในโครงการ”เลือดรักพ่อ”

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสัตหีบ-สิงห์สมุทร ขอเชิญชวนชาว โรงเรียนสัตหีบ-สิงห์สมุทร ร่ามบริจาคเลือดในโครงการ “เลือดรักพ่อ” ตามโครงการ

ภาพกิจกรรม:สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ และงานมอบโล่วันพ่อ

ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 โรงเรียนสิงห์สมุทร ใด้มีการงัดพิธี สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นายประสิทธฺ์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร เป็นประธานในพิธี และยังมีการมอบโล่ ให้กับคุณพ่อที่ได้รับเลือกเป็นพ่อดีเด่น

Continue Reading “ภาพกิจกรรม:สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ และงานมอบโล่วันพ่อ”

ภาพกิจกรรม:เกียรติบัตร ประกวดมารยาท/วาดภาพ

กิจกรรมมอบใบประกาศณียบัตรผู้เข้าแข่งขันประกวดมารยาท และแข่งขันวาดภาพ

Continue Reading “ภาพกิจกรรม:เกียรติบัตร ประกวดมารยาท/วาดภาพ”

ภาพกิจกรรม: มอบเหรียญประธานนักเรียน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนสิงห์สมุทรได้มีการมอบเหรียญและเข็มกลัดให้กับ ประธานนักเรียนและคณะทำงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียน

Continue Reading “ภาพกิจกรรม: มอบเหรียญประธานนักเรียน”