ข่าวสาร

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนสิงห์สมุทร

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนสิงห์สมุทร

ประกอบไปด้วยเอกสาร ทั้งหมด 3 ส่วน คือ

Download “1 วิเคราะห์หลักสูตร” 1-วิเคราะห์หลักสูตร-V.3.docx – Downloaded 130 times – 36 KB

Download “2 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โรงเรียนสิงห์สมุทร” 2-ออกแบบหน่วยการเรียนรู้-โรงเรียนสิงห์สมุทร.docx – Downloaded 107 times – 40 KB

Download “3 แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนสิงห์สมุทร” 3-แบบฟร์มแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนสิงห์สมุทร.docx – Downloaded 118 times – 118 KB

กำหนดการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

ตามเอกสารแนบดังนี้

Download “ระเบียบการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563” ประกาศรับนักเรียนปี63ปรับใหม่.docx – Downloaded 2861 times – 67 KB

รับสมัครงาน : รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ยามรักษาการ และนักงานรักษาความสะอาด

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งยามรักษาการ จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานรักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 อัตรา ตามเอกสารดังแนบ

รายชื่อข้าราชการครูโรงเรียนสิงห์สมุทร เทอม 2 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อข้าราชการครูโรงเรียนสิงห์สมุทร เทอม 2 ปีการศึกษา 2562

Download “รายชื่อข้าราชการครูโรงเรียนสิงห์สมุทร เทอม 2 ปีการศึกษา 2562” รายชื่อบุคลากรรวม-เทอม-2-62-แก้ไข-210163.xlsx – Downloaded 108 times – 61 KB

รับสมัครงาน : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

รับสมัครงาน : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตามเอกสารดังแนบ

สมัครงาน : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

สมัครงาน : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตามเอกสารดังแนบ

ดาวน์โหลด : แบบรายงานกิจกรรม ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลด : แบบรายงานกิจกรรม ปีการศึกษา 2562

Download “ดาวน์โหลด : แบบรายงานกิจกรรม ปีการศึกษา 2562” แบบรายงานกิจกรรมโรงเรียนสิงห์สมุทร-3.doc – Downloaded 184 times – 41 KB

สมัครงาน : รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนสิงห์สมุทรมีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการ จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 อัตรา ตามเอกสารดังแนบ ดังนี้

ดาวน์โหลด:วิดิทัศน์ ระเบียบนักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลด:วิดิทัศน์ ระเบียบนักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร ปีการศึกษา 2562

link download

1. server google drive : https://drive.google.com/open?id=1t-4c2pkds8tcWKd8cE5a72ut-_E7BvMr

สำหรับครู : ประวัติสำหรับเสนอขอเหรียญจักรพรรดิมาลา

Download “สำหรับครู : ประวัติสำหรับเสนอขอเหรียญจักรพรรดิมาลา” สิ่งที่ส่งมาด้วย-4.docx – Downloaded 55 times – 16 KB

สำหรับครู : ประวัติสำหรับเสนอขอเหรียญจักรพรรดิมาลา