สำหรับครู

แบบรายงานกิจกรรมโรงเรียนสิงห์สมุทร update24-2-63

แบบรายงานกิจกรรมโรงเรียนสิงห์สมุทร

Download “แบบรายงานกิจกรรมโรงเรียนสิงห์สมุทร” แบบรายงานกิจกรรมโรงเรียนสิงห์สมุทร-2.doc – Downloaded 113 times – 41 KB

เอกสาร ว.21 โรงเรียนสิงห์สมุทร

เอกสาร ว.21 โรงเรียนสิงห์สมุทร

Download “1. แบบคำขอ วฐ.1 สพฐ(ใหม่ล่าสุด)” 1.-แบบคำขอ-วฐ.1-สพฐใหม่ล่าสุด.docx – Downloaded 66 times – 36 KB

Download “2. แบบประเมินผลงานรายปี วฐ.2 สพฐ (ใหม่ล่าสุด)” 2.-แบบประเมิผลงานรายปี-วฐ.2-สพฐ-ใหม่ล่าสุด.docx – Downloaded 55 times – 30 KB

Download “3. แบบสรุปผลการประเมินผลงาน 5 ปี วฐ.3 สพฐ (ใหม่ล่าสุด)” 3.-แบบสรุปผลการประเมินผลงาน-5-ปี-วฐ.3-สพฐ-ใหม่ล่าสุด.docx – Downloaded 56 times – 29 KB

Download “4.RUBICแบบประเมินครู13ตัวชี้วัดปรับใช้จริง” 4.RUBICแบบประเมินครู13ตัวชี้วัดปรับใช้จริง.pdf – Downloaded 81 times – 533 KB

Download “5.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ว.21 (รายละเอียดตัวชี้วัด -ลงหลักฐาน 35 หน้า)” 5.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ว.21-รายละเอียดตัวชี้วัด-ลงหลักฐาน-35-หน้า.doc – Downloaded 57 times – 301 KB

Download “5.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ว.21 (รายละเอียดตัวชี้วัด -ลงหลักฐาน 35 หน้า” 5.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ว.21-รายละเอียดตัวชี้วัด-ลงหลักฐาน-35-หน้า.pdf – Downloaded 55 times – 224 KB

Download “6.บันทึกรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด” 6.บันทึกรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่-3-ด้าน-13-ตัวชี้วัด.docx – Downloaded 60 times – 57 KB

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนสิงห์สมุทร

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนสิงห์สมุทร

ประกอบไปด้วยเอกสาร ทั้งหมด 3 ส่วน คือ

Download “1 วิเคราะห์หลักสูตร” 1-วิเคราะห์หลักสูตร-V.3.docx – Downloaded 130 times – 36 KB

Download “2 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โรงเรียนสิงห์สมุทร” 2-ออกแบบหน่วยการเรียนรู้-โรงเรียนสิงห์สมุทร.docx – Downloaded 108 times – 40 KB

Download “3 แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนสิงห์สมุทร” 3-แบบฟร์มแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนสิงห์สมุทร.docx – Downloaded 119 times – 118 KB

รายชื่อข้าราชการครูโรงเรียนสิงห์สมุทร เทอม 2 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อข้าราชการครูโรงเรียนสิงห์สมุทร เทอม 2 ปีการศึกษา 2562

Download “รายชื่อข้าราชการครูโรงเรียนสิงห์สมุทร เทอม 2 ปีการศึกษา 2562” รายชื่อบุคลากรรวม-เทอม-2-62-แก้ไข-210163.xlsx – Downloaded 109 times – 61 KB

ดาวน์โหลด : แบบรายงานกิจกรรม ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลด : แบบรายงานกิจกรรม ปีการศึกษา 2562

Download “ดาวน์โหลด : แบบรายงานกิจกรรม ปีการศึกษา 2562” แบบรายงานกิจกรรมโรงเรียนสิงห์สมุทร-3.doc – Downloaded 185 times – 41 KB

ปกเอกสาร ป.พ. ปีการศึกษา2562

ปกเอกสาร ป.พ. ปีการศึกษา2562

Download “แบบฟอร์มรายงานนิเทศ 62 ภาคเรียนที่1” 62_1-ฟอร์มรายงานการนิเทศของกลุ่มสาระ-ภาคเรียนที่1-62.doc – Downloaded 23 times – 296 KB

แบบฟอร์มรายงานนิเทศ 62 ภาคเรียนที่1

แบบฟอร์มรายงานนิเทศ 62 ภาคเรียนที่1

Download “แบบฟอร์มรายงานนิเทศ 62 ภาคเรียนที่1” 62_1-ฟอร์มรายงานการนิเทศของกลุ่มสาระ-ภาคเรียนที่1-62.doc – Downloaded 23 times – 296 KB