ข่าวสาร

ประกาศเลื่อนการสัมภาษณ์ เข้าระหว่างปี ในระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 ม.6ตามประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ให้มีการเลื่อนรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ออกไปก่อน

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19ประกาศเลื่อนรับสมัคร นักเรียน ม1 และ ม4

ตามประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ให้มีการเลื่อนรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ออกไปก่อน

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19

ตามเอกสารที่แนบมาด้วย

Download “คำสั่งเลื่ิน สพฐ” 5E855892-858A-4E33-9E62-F56DED781B93.jpeg – Downloaded 297 times – 256 KB

รับสมัครงาน : รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนสิงห์สมุทร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้


1.ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
2.ครูสอนรายวิชาพลศึกษาและคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
3.ครูสอนรายวิชาภาษาจีน 1 อัตรา

ตามเอกสารดังแนบ

แบบรายงานกิจกรรมโรงเรียนสิงห์สมุทร update24-2-63

แบบรายงานกิจกรรมโรงเรียนสิงห์สมุทร

Download “แบบรายงานกิจกรรมโรงเรียนสิงห์สมุทร” แบบรายงานกิจกรรมโรงเรียนสิงห์สมุทร-2.doc – Downloaded 111 times – 41 KB

เอกสาร ว.21 โรงเรียนสิงห์สมุทร

เอกสาร ว.21 โรงเรียนสิงห์สมุทร

Download “1. แบบคำขอ วฐ.1 สพฐ(ใหม่ล่าสุด)” 1.-แบบคำขอ-วฐ.1-สพฐใหม่ล่าสุด.docx – Downloaded 65 times – 36 KB

Download “2. แบบประเมินผลงานรายปี วฐ.2 สพฐ (ใหม่ล่าสุด)” 2.-แบบประเมิผลงานรายปี-วฐ.2-สพฐ-ใหม่ล่าสุด.docx – Downloaded 54 times – 30 KB

Download “3. แบบสรุปผลการประเมินผลงาน 5 ปี วฐ.3 สพฐ (ใหม่ล่าสุด)” 3.-แบบสรุปผลการประเมินผลงาน-5-ปี-วฐ.3-สพฐ-ใหม่ล่าสุด.docx – Downloaded 55 times – 29 KB

Download “4.RUBICแบบประเมินครู13ตัวชี้วัดปรับใช้จริง” 4.RUBICแบบประเมินครู13ตัวชี้วัดปรับใช้จริง.pdf – Downloaded 80 times – 533 KB

Download “5.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ว.21 (รายละเอียดตัวชี้วัด -ลงหลักฐาน 35 หน้า)” 5.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ว.21-รายละเอียดตัวชี้วัด-ลงหลักฐาน-35-หน้า.doc – Downloaded 57 times – 301 KB

Download “5.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ว.21 (รายละเอียดตัวชี้วัด -ลงหลักฐาน 35 หน้า” 5.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ว.21-รายละเอียดตัวชี้วัด-ลงหลักฐาน-35-หน้า.pdf – Downloaded 55 times – 224 KB

Download “6.บันทึกรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด” 6.บันทึกรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่-3-ด้าน-13-ตัวชี้วัด.docx – Downloaded 59 times – 57 KB

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนสิงห์สมุทร

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนสิงห์สมุทร

ประกอบไปด้วยเอกสาร ทั้งหมด 3 ส่วน คือ

Download “1 วิเคราะห์หลักสูตร” 1-วิเคราะห์หลักสูตร-V.3.docx – Downloaded 125 times – 36 KB

Download “2 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โรงเรียนสิงห์สมุทร” 2-ออกแบบหน่วยการเรียนรู้-โรงเรียนสิงห์สมุทร.docx – Downloaded 105 times – 40 KB

Download “3 แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนสิงห์สมุทร” 3-แบบฟร์มแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนสิงห์สมุทร.docx – Downloaded 115 times – 118 KB

กำหนดการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

ตามเอกสารแนบดังนี้

Download “ระเบียบการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563” ประกาศรับนักเรียนปี63ปรับใหม่.docx – Downloaded 2844 times – 67 KB