ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด:หน้าปก คะแนนนักเรียน (ปพ.) ปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลด:หน้าปก ปพ ปีการศึกษา 2559

Download “ดาวน์โหลด:หน้าปก ปพ ปีการศึกษา 2559” ปกปพ5SGS-2-59.xls – Downloaded 311 times – 75 KB

รับสมัครนักเรียน: ระเบียบการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักเรียน: ระเบียบการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560 สามารถดาวน์โโหลดระเบียบการรับสมัครใด้ ที่นี่

Download “ดาวน์โหลด:ระเบียบการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560” ประกาศรับนักเรียนปี60.pdf – Downloaded 2294 times – 223 KB

ดาวน์โหลด:แบบแจ้งคะแนนครึ่งภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

แบบแจ้งคะแนนครึ่งภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

Download “ดาวน์โหลด:แบบแจ้งคะแนนครึ่งภาค ม.1 เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559” m1_Mid_2_2559.xls – Downloaded 202 times – 628 KB

Download “ดาวน์โหลด:แบบแจ้งคะแนนครึ่งภาค ม.2 เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559” m2_Mid_2_2559.xls – Downloaded 120 times – 634 KB

Download “ดาวน์โหลด:แบบแจ้งคะแนนครึ่งภาค ม.3 เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559” m3_Mid_2_2559.xls – Downloaded 140 times – 632 KB

Download “ดาวน์โหลด:แบบแจ้งคะแนนครึ่งภาค ม.4 เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559” แบบแจ้งคะแนนครึ่งภาค-2-59-ม.4.xlsx – Downloaded 173 times – 286 KB

Download “ดาวน์โหลด:แบบแจ้งคะแนนครึ่งภาค ม.5 เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559” แจ้งคะแนนm5_Mid_2_2559แก้ไข.xls – Downloaded 179 times – 701 KB

Download “ดาวน์โหลด:แบบแจ้งคะแนนครึ่งภาค ม.6 เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559” แจ้งคะแนนm6_Mid_2_2559แก้ไข.xlsx – Downloaded 132 times – 260 KB

ดาวน์โหลด:สำหรับครู ปก ปพ.5 ฉบับ SGS

ดาวน์โหลด:สำหรับครู ปก ปพ.5 ฉบับ SGS

Download “ดาวน์โหลด:สำหรับครู ปก ปพ.5 ฉบับ SGS” ปกปพ5SGS-1-59.xls – Downloaded 368 times – 77 KB

ดาวน์โหลด:แบบแจ้งคะแนนครึ่งภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลด:แบบแจ้งคะแนนครึ่งภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

Download “ดาวน์โหลด:แบบแจ้งคะแนนครึ่งภาค ม.1 เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559” m1_Mid_1_2559.xls – Downloaded 372 times – 714 KB

Download “ดาวน์โหลด:แบบแจ้งคะแนนครึ่งภาค ม.2 เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559” m2_Mid_1_2559.xls – Downloaded 267 times – 709 KB

Download “ดาวน์โหลด:แบบแจ้งคะแนนครึ่งภาค ม.3 เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559” m3_Mid_1_2559.xls – Downloaded 177 times – 703 KB

Download “ดาวน์โหลด:แบบแจ้งคะแนนครึ่งภาค ม.4 เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559” แจ้งคะแนนm4_Mid_1_2559.xlsx – Downloaded 604 times – 289 KB

Download “ดาวน์โหลด:แบบแจ้งคะแนนครึ่งภาค ม.5 เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559” แจ้งคะแนนm5_Mid_1_2559.xls – Downloaded 325 times – 700 KB

Download “ดาวน์โหลด:แบบแจ้งคะแนนครึ่งภาค ม.6 เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559” แจ้งคะแนนm6_Mid_1_2559.xlsx – Downloaded 288 times – 266 KB

 

 

ดาวน์โหลด: แบบทดสอบรรถภาพ ชุดที่ 2

แบบทดสอบรรถภาพ ชุดที่ 2

Download “ดาวน์โหลด: แบบทดสอบรรถภาพ ชุดที่ 2” ทดสอบสมรรถภาพv2.xlsx – Downloaded 196 times – 137 KB

 

ดาวน์โหลด: ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา2559

ใบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Download “ใบรายชื่อนักเรียนม.ต้น ปีการศึกษา2559” รายชื่อนักเรียนม.ต้น-ปี59.xlsx – Downloaded 678 times – 182 KB

ใบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Download “ใบรายชื่อนักเรียนม.ปลาย ปีการศึกษา2559” รายชื่อนักเรียนม.ปลาย-ปี59.xls – Downloaded 720 times – 666 KB

ดาวน์โหลด: แบบฟอร์มทดสอบความสมบูรณ์ทางร่างกาย

แบบฟอร์มทดสอบความสมบูรณ์ทางร่างกาย สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น

Download “แบบฟอร์มทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย” testbodyv1.xlsx – Downloaded 478 times – 47 KB