ดาวน์โหลด

รูปภาพงานวันครู สหวิทยาเขต 3 ปีการศึกษา 2562

https://photos.google.com/share/AF1QipNDu1MvuyG1Y0WKW2K1Xc5IY9FDsfW-lLh6Wge_dzlgul6Tb7iwCXlm8dQqXDjMqw?key=SHRzVWYtay1tZkFocGp1Z1pSVXU4QzRCeGxIRm9R

แบบรายงานกิจกรรมโรงเรียนสิงห์สมุทร update24-2-63

แบบรายงานกิจกรรมโรงเรียนสิงห์สมุทร

Download “แบบรายงานกิจกรรมโรงเรียนสิงห์สมุทร” แบบรายงานกิจกรรมโรงเรียนสิงห์สมุทร-2.doc – Downloaded 111 times – 41 KB

เอกสาร ว.21 โรงเรียนสิงห์สมุทร

เอกสาร ว.21 โรงเรียนสิงห์สมุทร

Download “1. แบบคำขอ วฐ.1 สพฐ(ใหม่ล่าสุด)” 1.-แบบคำขอ-วฐ.1-สพฐใหม่ล่าสุด.docx – Downloaded 65 times – 36 KB

Download “2. แบบประเมินผลงานรายปี วฐ.2 สพฐ (ใหม่ล่าสุด)” 2.-แบบประเมิผลงานรายปี-วฐ.2-สพฐ-ใหม่ล่าสุด.docx – Downloaded 54 times – 30 KB

Download “3. แบบสรุปผลการประเมินผลงาน 5 ปี วฐ.3 สพฐ (ใหม่ล่าสุด)” 3.-แบบสรุปผลการประเมินผลงาน-5-ปี-วฐ.3-สพฐ-ใหม่ล่าสุด.docx – Downloaded 55 times – 29 KB

Download “4.RUBICแบบประเมินครู13ตัวชี้วัดปรับใช้จริง” 4.RUBICแบบประเมินครู13ตัวชี้วัดปรับใช้จริง.pdf – Downloaded 80 times – 533 KB

Download “5.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ว.21 (รายละเอียดตัวชี้วัด -ลงหลักฐาน 35 หน้า)” 5.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ว.21-รายละเอียดตัวชี้วัด-ลงหลักฐาน-35-หน้า.doc – Downloaded 57 times – 301 KB

Download “5.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ว.21 (รายละเอียดตัวชี้วัด -ลงหลักฐาน 35 หน้า” 5.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ว.21-รายละเอียดตัวชี้วัด-ลงหลักฐาน-35-หน้า.pdf – Downloaded 55 times – 224 KB

Download “6.บันทึกรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด” 6.บันทึกรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่-3-ด้าน-13-ตัวชี้วัด.docx – Downloaded 59 times – 57 KB

ดาวน์โหลด : แบบรายงานกิจกรรม ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลด : แบบรายงานกิจกรรม ปีการศึกษา 2562

Download “ดาวน์โหลด : แบบรายงานกิจกรรม ปีการศึกษา 2562” แบบรายงานกิจกรรมโรงเรียนสิงห์สมุทร-3.doc – Downloaded 175 times – 41 KB

ปกเอกสาร ป.พ. ปีการศึกษา2562

ปกเอกสาร ป.พ. ปีการศึกษา2562

Download “แบบฟอร์มรายงานนิเทศ 62 ภาคเรียนที่1” 62_1-ฟอร์มรายงานการนิเทศของกลุ่มสาระ-ภาคเรียนที่1-62.doc – Downloaded 21 times – 296 KB

แบบฟอร์มรายงานนิเทศ 62 ภาคเรียนที่1

แบบฟอร์มรายงานนิเทศ 62 ภาคเรียนที่1

Download “แบบฟอร์มรายงานนิเทศ 62 ภาคเรียนที่1” 62_1-ฟอร์มรายงานการนิเทศของกลุ่มสาระ-ภาคเรียนที่1-62.doc – Downloaded 21 times – 296 KB

สรุปเอกสารส่งผลงานเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิยฐานะ ว.21

สรุปเอกสารส่งผลงานเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิยฐานะ ว.21

Download “สรุปเอกสารส่งผลงานเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิยฐานะ ว.21” สรุปเอกสารส่งผลงานเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิ.docx – Downloaded 151 times – 14 KB

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562

Download “รายชื้อนักเรียน ม.ต้น ปี 62-06-29” ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น29-6.xlsx – Downloaded 874 times – 186 KB

Download “รายชื้อนักเรียน ม.ปลาย ปี 62-06-29” ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย29-6.xlsx – Downloaded 919 times – 254 KB