ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง:เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่ิองคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสิงห์สมุทร

โรงเรียนสิงห์สมุทรมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อดครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางเป็นเงิน 1,122,000 บาท ตามรายงานดังหนังสือแนบ ต่อไปนี้

Download “ประกวดราคาจัดซื้อคอม.pdf” ประกวดราคาจัดซื้อคอม.pdf – Downloaded 88 times – 905 KB

 

รับสมัครงาน:รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 1 อัตรา

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จะดำเนินการหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)

ตำแหน่งที่รับสมัคร

– ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ โรงเรียนสิงห์สมุทร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

  อัตราเงืนเดือน เดือนละ 15,000 บาท 

 

โดยมีรายละเอียดการสมัครดังนี้

Download “567เหมียว.pdf” 567เหมียว.pdf – Downloaded 178 times – 366 KB