ภาพกิจกรรม:พิธีอำลา ครูเกษียณ ปีพุทธศักราช 2559

พิธีอำลา ครูเกษียณ ปีพุทธศักราช 2559

ประกอบไปด้วยครูผู้เกษียณอายุราชการ 14 ท่าน

Continue Reading “ภาพกิจกรรม:พิธีอำลา ครูเกษียณ ปีพุทธศักราช 2559”

ภาพกิจกรรม:เกียรติบัตร ประกวดมารยาท/วาดภาพ

กิจกรรมมอบใบประกาศณียบัตรผู้เข้าแข่งขันประกวดมารยาท และแข่งขันวาดภาพ

Continue Reading “ภาพกิจกรรม:เกียรติบัตร ประกวดมารยาท/วาดภาพ”