สมัครงาน

รับสมัครงาน : รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนสิงห์สมุทร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้


1.ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
2.ครูสอนรายวิชาพลศึกษาและคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
3.ครูสอนรายวิชาภาษาจีน 1 อัตรา

ตามเอกสารดังแนบ