สำหรับนักเรียน

ภาพกิจกรรม: วันลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โดรงเรียนสิงห์สมุทรได้จัดกิจกรรมลูกเสือ เนื่องในวันลูกเสือโลก

ติดตามรูปกิจกรรมทั้งหมดได้ที่  www.facebook.com/โสตฯสิงห์สมุทร fb-art


 

Invalid Displayed Gallery