สำหรับนักเรียน

ภาพกิจกรรม: กิจกรรมเดินขบวนต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมวันเดินขบวนต่อต้านยาเสพติด มีจุดประสงค์เพื่อสร้างให้เยาวชนรุ่นใหม่ให้ทราบถึง ผลเสียและผลกระทบของสิ่งเสพติดที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยการดำเนินงานในครั้งนี้ ประกอบด้วยคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ที่วัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ติดตามรูปกิจกรรมทั้งหมดได้ที่  www.facebook.com/โสตฯสิงห์สมุทร fb-art


Invalid Displayed Gallery